ECOD Eltrade » Библиотека » 10 години COMARCH EDI

10 години COMARCH EDI

На 21-ви април 2016 г. заедно с някои от нашите дългогодишни партньори отбелязахме десетата годишнина от началото на електронния обмен на данни в България.
Съчетахме празника и с представяне на най-новите приложения на COMARCH, разработени на принципите на EDI.

- COMARCH EDI e-sign - модул за обмен на фактури с електронен подпис и архив - Калин Стайков, IT и бизнес администрация, Аграна Трейдинг ООД и Таня Айданлийска, Мениджър проект, COMARCH EDI, Елтрейд ООД. Презентацията можете да свалите от тук:

- Comarch - актуални решения и бъдещи планове - Александра Марушинска, Мениджър ключови клиенти, Comarsh S.A. Презентацията можете да свалите от тук:

- Предизвикателства и решения в сектора за търговия с бързооборотни стоки - Павел Клих - Мениджър Бизнес решения, Comarch S.A. Презентацията можете да свалите от тук:

- Нови решения за бизнеса от Елтрейд - Светлана Стоянова, Мениджър ключови клиенти, Елтрейд ООД - Презентацията можете да свалите от тук:

Снимки от срещата ни: