ECOD Eltrade » Библиотека » Материали от семинар

Материали от семинар

На 13 март се състоя семинар на тема "Е-фактура - струва малко, пести много. Възможно ли е?".

Модули:

Тенденции при обмена на е-фактури в Европа - Бартек Войтович - Мениджър развитие на продуктите COMARCH EDI

Изтегли презентацията от тук 
 
Е-фактурите в България - актуално състояние - Диана Гигова, Мениджър продажби COMARCH EDI продукти, Елтрейд ООД

Изтегли презентацията от тук
 
E-фактури - какво печели КМБ България ЕАД и нашите контрагенти от имплементацията им. Принципи и преимущества
- Любомир Алексиев - Ръководител отдел Изходящи фактури, КМБ България.
Изтегли презентацията от тук

Програма за лоялност в сектора на търговията с бързооборотни стоки - Ева Вегоркиевич, COMARCH S.A.

Изтегли презентацията от тук

Нашите решения за обмен и архивиране на е-фактури
: B2B и B2C - представяне на Comarch EDI E-Фактури - платформа за обмен на е-фактури с електронен подпис и Comarch EDI E-Фактури - Архив - електронен архив на документи - Таня Айданлийска, Мениджър Проекти COMARCH EDI, Елтрейд ООД

Изтегли презентацията от тук

Опитът на Белла България в процесите по внедряване и използване на EDI
- Нено Ширтев - IT Мениджър, Белла България.

Изтегли презентацията от тук


Нови тенденции в B2B комуникацията - Бартек Войтович - Мениджър развитие на продуктите COMARCH EDI

Изтегли презентацията от тук