ECOD Eltrade » Платформата COMARCH EDI » Технологии: Процесор

Технологии: Процесор

Инфраструктурата ECOD е физически поставена в процесора на компанията ComArch.

От услугата на компанията ComArch се възползват хиляди, сред които са - Auchan, Metro, Coca-Cola, Procter and Gamble, техните доставчици и клиенти. Връзката към процесора позволява да извършвате бърз и надежден трансфер и обработка на документите, намаляват се разходите на компанията при използването на ECOD.
“Елтрейд" и ComArch гарантират безопасност, достъпност и разширяемост на процесора, което се постига със съответните критерии:

Сигурност
Захранване

 

 • Модерен мощен UPS и електрогенератори осигуряват непрекъсната работа на kонцепцията на блока за захранване е реализирана като множество независими безопасни електрически вериги.
 • Всяко устройство има два независими източника на захранване (работещо и резервно),
 • Осъществява се постоянно наблюдение на системата за захранване.


Климатична инсталация

 • Модерна система за наблюдение следи температурата и влажността. Системата поддържа оптимален климатичен режим. В случай на отказ на системата при повреда в блока за захранване, системата има собствен генератор.


Мониторинг

 • Осъществява се постоянно - 24х7 – мониторинг върху работата на компютрите и мрежата. of work of the computer equipment and networks. Гарантира се незабавно откриване на не авторизирано проникване в системата.
 • Процесорът е напълно изолиран, защитен от системи за надзор и реагиращи на движение.достъпа до процесора се осъществява от система с биоритмичен контрол.


Наблюдение

 • Специализирани Софтуерни и Хардуерни компоненти и група от квалифицирани експерти осигуряват безопасност на данните.
 • Сградата има денонощна охрана 24х7.


Достъпност на услугите
Осигурена е денонощна работа на системата.

Връзки

 • Безопасни и надеждни връзки осигурени от телекомуникационните оператори и Интернет доставчиците.
 • Защита срещу атаки. Процесора е защитен от външни атаки. За тази цел се използват модерни програми и хардуер, система за постоянно наблюдение на функциите.


Разширяемост
Разширяемостта на процесора се обезпечава със следните параметри:

Връзки

 • Процесора винаги има възможност за увеличаване на пропускателната способност и количеството връзки с телекомуникационните оператори.
 • Хардуерна платформа. ITструктурата на процесора е създаден според изискванията за постоянно разширяване. Добавяне на модули към Сървъра по всяко време


Съхранение на файлове с данни

 • С увеличаване на обема данни на клиенти процесора съответно увеличава ресурсите за съхранение на данни.