ECOD Eltrade » Платформата COMARCH EDI » Свързване: Предимство

Свързване: Предимство

ПРЕДИМСТВА НА ЕЛЕКТРОННАТА ОБМЯНА НА ДОКУМЕНТИ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА ECOD

 ИНФОРМАЦИЯ

 • Увеличаване на скоростта на обмяна на информацията по цялата логистична верига
 • Контрол на движението на информацията: статуси
 • Проверка за верността на информацията: проверка за грешки
 • ПОбмяна на голямо количество информация


ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ

 • Намаление на обработката на хартиени документи
 • Автоматизация на обработката на документите и на грешките
 • Мигновен и структуриран достъп до документите
 • Трансфер и обработка на всякакви документи


ЛОГИСТИКА

 • Пълна интеграция на участниците във веригата за доставки
 • Едно решение за всички партньори
 • Мобилни продажби


ФИНАНСИ

 • Намаляване на административните разходи
 • Ниска цена за работа със системата
 • Прозрачност на услугата


ТЕХНОЛОГИИ

 • Обработка на съобщения от всички формати (EANCOM, XML, и др.)
 • Използване на стандартни протоколи за обмена на документите.