ECOD Eltrade » Платформата COMARCH EDI » Свързване: ECOD Среден

Свързване: ECOD Среден

ECOD.СРЕДЕН – ЕЛЕКТРОННА ОБМЯНА НА ДОКУМЕНТИ ЗА СРЕДНИ КОМПАНИИ


В основата на всеки проект за организация на електронната обмяна на документи чрез платформата ECOD е правилото за максимална гъвкавост на приложенията.

В зависимост от техническото ниво на IT-структурата на компанията, количеството изпратени и обработени документи, финансовата възможност на компанията, предпочитано средство за комуникация са възможни три варианта: ECOD. Основен, ECOD. Среден, ECOD. Централен.

ECOD.Среден
Пакетът ECOD.Среден е специален софтуер ECOD-Connector, който се предоставя на потребителя. Осигурява автоматичен трансфер на документи от интерфейса внедрен в системата на компанията към процесора на оператора и обратно Управлението на потока на изпратени и получени документи може да се управлява автоматично по установена схема и в съответствие с указанията на администратора.безопасността на предаването се гарантира от протокола SSL и 128-bit кодиране.

Профил на потребителя: средни по размер компании със значителен обем от документи.
Тип функционалности: възможност както за интерактивна услуга така и за не интерактивна. Поддържа се обмен на документи между интерфейса на система на Вашата компания и Оператора. Използва се преобразуване на данните във формат XML или EDIFACT.

Средство за комуникация: Интернет.

Описание на функционалностите: изпращане и обработка на документи.

  • Получаване на документи от Провайдера във формат XML or EDIFACT,
  • Преобразуване на документите във формата на собствената Ви система,
  • Проверка на синтаксиса,
  • Въвеждане на документите в интерфейса на собствената система,
  • Преобразуване на документите във формат XML or EDIFACT и трансфера на документите към Оператора,
  • Съхраняване на изходящи документи и последващ достъп до тях.


В пакета се включват също: документация, услуги техническа поддръжка и Helpdesk.

За включване към този пакет е необходимо:

  • Определяне на пакет - ECOD Connector,
  • Инсталация и конфигуриране,
  • Интеграция с системата на потребителя,
  • Активиране на услугата след свързване към ECOD.


Безопасност: безопасността се осигурява от http протокол и 128-битово кодиране