ECOD Eltrade » Платформата COMARCH EDI » Свързване към платформата

Свързване към платформата

Като оператор на услугата електронна обмяна на документи компанията „Елтрейд” отговаря за всички проблеми свързани със свързването на Вашата компания към платформата ECOD.

Всяка компания може да избере оптималния начин за връзка: ECOD.Основен, ECOD.Среден или ECOD.Централен. Такава гъвкава платформа е гаранция за постигане на бизнес целите на компаниите и оптимизация на разходите, свързани с използването на системата.
Процеса на свързване към платформата ECOD и прехода към етапа на експлоатация на услугата зависи от размера на компанията и е от няколко дни до един месец.
От компанията – клиент в организацията на проекта за електронна обмяна на документи участват минимално количество експерти.
Проектът на електронна обмяна на документи можем да започнем с организация на обмена с много лесни опции. Това ще Ви позволи да оцените благоприятните възможности на платформата и да бъдете подготвени за развитие на проекта в съответствие от нуждите на вашата компания.

Процесът на свързване включва следните стъпки:
За малки компании:

 • Получаване на идентификационен номер GLN/ILN
 • Избор на начина на включване
 • Свързване
 • Обучение на потребителите, предоставяне на пълен комплект с документи
 • Тестово стартиране на услугата електронна обмяна на документи
 • Начало на използването на услугата.


За големи компании/вериги:

 • Спецификация с изискванията на клиента
 • Избор на начина на включване
 • Granting specifications
 • Получаване на идентификационен номер GLN/ILN
 • Процес на спецификации и адаптация към платформата
 • Интеграция на ECOD с IT инфраструктурата
 • Тестово стартиране на услугата електронна обмяна на документи
 • Обучение на потребителите, предоставяне на пълен комплект с документи
 • Начало на използването на услугата.


Благодарение на възможностите на платформата ECOD и експертите от "Елтрейд" е възможно ежемесечно към ECOD 100 да се свързват 100 или повече компании.