ECOD Eltrade » Платформата COMARCH EDI » Технологии: ECOD Connector

Технологии: ECOD Connector

Платформата за електронна обмяна на документи се явява системата ECOD.

ECOD Connector – Софтуер, инсталиращ се на компютъра на клиента за връзка с платформата ECOD използващ пакета ECOD.Medium.

ECOD Connector осигурява електронната обмяна на документи между информационната система на клиента и процесора на оператора където се извършва обработката. При използването на приложението отпада ръчната обработка на документите и получаването им през web-страниците

Освен това има средства, позволяващи да се задават алгоритмите на действие на ECOD Connector. Благодарение на това обмяната на фактури или заявки може да протече в рамките на предварително зададен интервал от време.


ECOD Connector се състои от два основни модула:

  • Клиент – модулът е отговорен за комуникацията с потребителите и представянето на данните. Негова задача е да покаже информацията за документите и самите документи да изменят параметрите на работните приложения и да управляват приложенията. Клиента се занимава с своите задачи локално, получава информация от харддиска без да се свързва към Сървъра.
  • Работник – работата на този модул е да изпраща и приема от Сървъра ECOD документи и статус за обработката на документите, също така и записване на получените документи върху харддиска. Тези данни се използват от Клиент модула.


За правилна работа с ECOD Connector се изисква:

  • Компютър с процесор Pentium Celeron 266 MHz и повече, 128 MB операционна памет RAM, 100MB свободно място на харддиска (по време на работата с EC2 се архивира всичко върху диска, следователно трябва да се следи обема на свободното пространство на диска).
  • Операционна система Windows 98/NT/2k/XP.
  • Достъп до Интернет.