ECOD Eltrade » Платформата COMARCH EDI » Свързване: ECOD Централен

Свързване: ECOD Централен

ECOD.ЦЕНТРАЛЕН – ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ДОКУМЕНТИ ЗА ГОЛЕМИ ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ

В основата на всеки проект за организация на електронната обмяна на документи чрез платформата ECOD е правилото за максимална гъвкавост на приложенията.

В зависимост от техническото ниво на IT-структурата на компанията, количеството изпратени и обработени документи, финансовата възможност на компанията, предпочитано средство за комуникация са възможни три варианта:
ECOD. Основен, ECOD. Среден, ECOD. Централен.

ECOD.Централен
Пакетът ECOD.Централен е предвиден за компании, които подхождат към електронния обмен на документи стратегически и осъществяващи електронен обмен на документи с много партньори и използващи различни средства за предаване на данните (включително Интернет).
Профил на потребителя: големи компании, търговски вериги обменящи голямо количество документи.
Тип функционалности: пакетът включва както web-функционалност ECOD, така и възможност за трансфер на документи посредством преобразуване на данни в XML или EDIFACT формат.
Средство за комуникация: мрежи VAN (GEIS) или Х.400.

ИНДИВИДУАЛЕН
Даденият вариант максимално подхожда за компании, които искат да използват готовият вече интерфейс към базата си данни. В този случай е необходимо да се направи модул за преобразуване, обезпечаване на преобразуването на документа във формат съвместим с Вашият интерфейс. Могат да бъдат файлове с формати XML, EDI, fixed-point. Интерфейса на базата данни на потребителя трябва да генерира документи, отговарящи на минималните изисквания на търговската верига.

Даденият вариант на връзка за пакета ECOD.
Централен позволява да се изпълни:

  • Анализ на спецификацията на формата на документа,
  • Създаване на съответен модул за преобразуване,
  • Тестване на преобразуването,
  • Активация на избраната услуга.


КОМПЛЕКСЕН
В рамките на този вариант ECOD осигурява действие на целия набор от услуги, предвидени за построяването, внедряването и управлението на електронната обмяна на документи между тях са:

  • предоставяне на Хардуер,
  • предоставяне на Софтуер отговорен за преобразуването и предаването на данните. (Microsoft's BizTalk, Sterling Commerce - Gentran или др.),
  • аналитични и проектни услуги свързани с интеграцията на системата на потребителите,
  • Програмиране и въведение в услугата Тази операция се състои от няколко стъпки:

- Създаване на модули за преобразуване,
- Интеграция на базата данни на потребителя със системата
- Инсталации и конфигурации на системата.