ECOD Eltrade » Платформата COMARCH EDI » Функционалност

Функционалност

ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА ПЛАТФОРМАТА ECOD

ECOD – е универсална платформа за електронен обмен на документи. Това е постоянна среда за трансфер и обработка на електронни документи за всички бизнес партньори.

ECOD осигурява:

  • Обмяна и обработка на електронни документи в различен формат.
  • Поддържа всички видове информация: EDI, XML, ebXML, TXT, GISB EDM, HL7, и др.
  • Поддържа всички типове данни за предаване: HTTP, FTP, E-mail, SMTP, VAN
  • Мобилни продажби


Платформата ECOD предлага на компаниите четири неща: увеличаване на ефективността на работата за всички бизнес партньори, елиминиране на грешките, намаляване на разходите и осигурява наличие на актуална информация, необходима за вземането на важни решения. С ECOD преимуществата, електронна обмяна на документи става възможна за всички доставчици, независимо от нивото им на автоматизация и размера им.