ECOD Eltrade » Платформата COMARCH EDI » Свързване: ECOD интеграция

Свързване: ECOD интеграция

Платформата ECOD, чрез която осъществявате електронен обмен на данни може да се интегрира с всяка една операционна IT-инфраструктура на дадена компания.
Елтерйд осигурява пълно информационно съдействие заинтеграция на Вашата операционната система (складова, счетоводна програма или ERP система) с платформата ECOD.
Към момента ECOD е интегрирана с продуктите на следните софтуерни компании:

- Intelligent Systems (MS Navision);

- SAP

- LLP (Axapta, MS Navision)

- Smart Pro (Integra)

- Stepsoft

- Data Plus (Търговец)

- Сис Технология

- Сонита Консулт

- Виртуален старт

- Team Vision (MS Navision)

- CSB System

- Селматик (Инфо плюс)

- ERP Bulgaria (Enterprise)

- Balkan Services (Atlantis)

- EDA Габрово (Колибри)

- Вато софт

и други.

Ако желаете Вашата складова, счетоводна или ERP система да бъде интегрирана с ECOD, моля, свържете се с нас за да получите необходимата иформация.