ECOD Eltrade » Платформата COMARCH EDI » Свързване: ECOD Основен

Свързване: ECOD Основен

ECOD.ОСНОВЕН – ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН А ДОКУМЕНТИ AN ELECTRONIC EXCHANGE OF COMMERCIAL DOCUMENTS FOR THE SMALL COMPANIES

В основата на всеки проект за организация на електронната обмяна на документи чрез платформата ECOD е правилото за максимална гъвкавост на приложенията.

В зависимост от техническото ниво на IT-структурата на компанията, количеството изпратени и обработени документи, финансовата възможност на компанията, предпочитано средство за комуникация са възможни три варианта: ECOD. Основен, ECOD. Среден, ECOD. Централен.

ECOD.Основен

Пакета ECOD.Основен е най-лесният и бърз начин да се присъедините към електронната на обмяна на документи чрез платформата ECOD.
„Елтрейд” предлага web услугата ECOD.Основен достъпен през специален Интернет – портал. Трансфера на документите е защитен от SSL протокол и 128-битово кодиране. За да можете да използвате този пакет не е необходимо да извършвате инсталация. Единственото условие е наличие на компютър с достъп до Интернет и също така Интернет Браузър версия 5.0 или по-нов.

Профил на потребителя: малки компании в ограничен брой документи.

Тип функционалности: функционалността на платформата е достъпна в Интернет. Потребителя може да подготвя документи във формат в съответствие със спецификациите в off-line режим и осъществява предаването и обработката посредством ECOD.

Описание на функционалностите: трансфер и обработка на документите и възможност за редактиране и изпращането му.

Изпращач:

 • Преглед на документите в готов формат и принтирането му от web-Браузъра,
 • Изпращане на документите във формат XML,
 • Разглеждане на историята на документите,
 • Проверка и преглед на документите,
 • Преглед на статуса преди въвеждане на документите.


Получател:

 • Преглед на списъкът от документи,
 • Получаване на документите във формат на файла fixed-point или XML,
 • Преглед на документите във формат удобен за четене,
 • Промяна на статуса на заявката "приет за изпълнение"


Допълнителни услуги: статус на документите, кодиране, автентификация, помощ.

В пакета се включват също:

 • Комплект документация и ръководство,
 • Достъп до он-лайн съпорт,
 • Help desk.


Технически изисквания:

 • Компютър с достъп до Интернет,
 • Web Браузър.


Безопасност: безопасността на предаването на информацията се осигурява чрез протокол SSL.