ECOD Eltrade » Платформата COMARCH EDI » Технологии: Microsoft Biztalk

Технологии: Microsoft Biztalk

Технически платформата е Microsoft BizTalk Server 2000.
BizTalk ® Server – продукт на корпорацията Microsoft. Даденото решение е част от Windows Server System и е едно от най-популярните решения при интеграцията на данни.
Server BizTalk използва 5 основни процеса: предаване и маршрутизиране на документи, обработка на документи, интеграция на приложения, автоматизация на процесите и управление.

Server BizTalk позволява да получите документи, използващи се в широк диапазон: стандартни Интернет технологии, като HTTP, SMTP and SOAP, във формата на електронно писмо, през шина за съобщения, програма през API интерфейс и с приложение за адаптиране на компоненти.
След получаване на входящия документ често е необходимо да се извърши преобразуването му в формат отговарящ на приложението.
Server BizTalk се настройва да приема входящи документи, съответстващи на определени описания, показващи бизнес последователността указана в документите.
При получаването на документите, всеки един от тях се преобразува така че да съответства на приложението на получателя.
След получаването на документите и след преобразуването им в съответния формат на получателя, те се доставят директно към съответното приложение.