Технологии

ECOD включва няколко функционални модула:

  • Модулът за комуникация осигурява канали за достъп за функционалността на електронната обмяна на документи,
  • Модулът за преобразуване осигурява преобразуването на документите в различни формати,
  • Билинг модула е отговорен за събиране и обработка на данни, позволяващи да се изчисли цената за използването на ECOD,
  • Хранилище за данни свързва и съхранява данните от всички модули,
  • Web-модула осигурява интерактивната обмяна на електронните документи за малките и средните компании в Интернет средата.


Технически платформата е Microsoft BizTalk Server 2000. Като хранилище за данните се използва MS SQL Server 2000 и файлова система. Интерфейса на системата е web-Браузър работещ върху платформата IIS (Internet Information Server – Интернет Информационен Сървър) с използване на технологиите ASP .NET. Нивото на интеграция се реализира чрез програми и скриптове MS Windows 2000 Server.

Базовата инфраструктура ECOD се разполага на два Сървъра. Единият функционира като комуникационен Сървър (IIS, the web-appendix), а на вторият е BizTalk, MS SQL и в случай на необходимост Билинг модула.
"Елтрейд" гарантира безопасност, наличност и разширяемост на услугата.