ECOD Eltrade » За услугата » Как да стана потребител?

Как да стана потребител?

КАК ДА СТАНЕТЕ ПОТРЕБИТЕЛ

Да станете потребител на електронния център за обмяна на документи чрез платформата ECOD е лесно. Необходим Ви е компютър, Софтуер, връзка към Интернет, необходими са Ви и инструкциите за използване на ECOD, които ще ви предостави Вашият оператор – компанията „Елтерйд”.

В основата на нашият проект е заложено правилото за максимална гъвкавост на предложението. В зависимост от технологичното ниво на IT структурата на вашата компания, обема на изпратените и обработените документи, финансовата възможност и предпочитаната от вас възможност за комуникация Вие може да изберете един от стандартните пакети:

  • ECOD.Основен
  • ECOD.Среден
  • ECOD.Централен


За един месец ние реализираме повече от 90 връзки към ECOD.
Така още утре Вие и Вашият партньор можете да комуникирате чрез електронния център за обмен на документи, напълно да автоматизирате обработването на документи.
Получавате пълна интеграция на участниците в доставките на търговската верига. Получавате резултат.