ECOD Eltrade » За услугата » Идеология

Идеология

ИДЕОЛОГИЯ НА ECOD - ЕЛЕКТРОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБМЕН НА ДОКУМЕНТИ

ECOD е платформа за EDI - електронен обмен на данни. EDI представлява предаване на бизнес документи от информационна система на една компания към информационна система на друга компания. Документите се предават по надеждни комуникационни канали.

Оператора на услугата осигурява всички обработки на документите по време на предаването им, включително конвертиране между различни формати, интеграция с IT инфраструктурите на компаниите, контрола на обработка на информацията, автоматични съобщения за получаване на нови данни, и също така грешки при изпращане на данни.
Разликата при този начин на обмен на данни от другите начини (например електронната поща) се състои в това колко, с каква скорост и какво качество се извършва пълната интеграция на информационния поток.
Участието на операторите не се изисква, не само в автоматизирания процес на приемане и обработка на документите в стардантизирания формат, а също и в самата електронната обмяна на документите.

Платформите на ECOD се различават и от системите за разпространение на електронни документи: някои системи като правило са развити и се използват в рамките на една компания и служат за управление на не структурирана информация. Платформата ECOD обезпечава обмяната на документи между компаниите, при което количеството на компаниите, които могат да си сътрудничат не е ограничено.
Основното значение на ECOD е увеличаване на продуктивността на компанията. Също така се намаляват разходите за труд на компаниите, значително се намаляват закъсненията и грешките при предаването на данните, подобрява се нивото на работа с копия, дават възможност за по-голям контрол на разходите и стоковите наличности.
Освен това ECOD дава много добър ефект върху направените от вас инвестиции в IT инфраструктурата, благодарение на възможността за интеграцията с вашите операционни бизнес приложения. Документите се взимат от вашите приложения и се предават към вашите бизнес партньори. След получаването на документа от вашия партньор, той може да извършва допълнителна обработка и всички процедури свързани с нея в собствената си система. И всичко това става само за няколко минути без да се използват допълнителни ръчни умения.
Като предимства на ECOD могат да се посочат увеличаването на скоростта на предаване на документите, икономичност в обслужването и прецизност в обработката на документите.

ECOD осигурява:

 • Обмeн на документи по всяко време,
 • Намаляване на разходите за пренос на документи,
 • Подобрение на обслужването,
 • Оптимизиране на складовата наличност,
 • Намаляване на разходите за експлоатация и обслужване на склада,
 • Уведомяване за липса на стоки, намаляването на стоки и тяхната замяна,
 • Точно прогнозиране за доставчиците и клиентите,
 • Оптимизация при изпращане и приемане на стоки, проследяване на доставката,
 • Бързо, точно и предимно автоматично съгласуване на документите,
 • Възможност за приемане на допълнителни отстъпки при доставки и най-добрите условия за доставка,
 • Продуктивни становища между бизнес партньорите.