ECOD Eltrade » За услугата » Заплащане

Заплащане

ЗАПЛАЩАНЕ

„Елтрейд” като оператор на услугата електронен център за обмен на документи се ръководи от следните принципи: услугата трябва да е полезна на с различни по големина компании и с различни финансови възможности, услугата имам максимален ефект в при нейното масово използване от партньорите.
Поради тази причина ценовото предложение на електронния център за електронна обмяна на документи въз основа на платформата ECOD е напълно прозрачно.

Задълженията на „Елтрейд” и клиента се делят на две основни категории:

    1. Първоначални задължения – еднократно заплащане.

            Инсталация на платформата
            Реализиране на свързването към услугата
            Интегриране на платформата с IT – инфраструктурата на вашата компания
            Обучение

    2. Цена за предаване и обработка на документи – месечно заплащане.

    Вие заплащате за количество изпратени документи. Цената за изпращане и обработка на електронен документ не превишава цената на един SMS.
    Компенсацията за електронния център за обмяна на документи се пресмята лесно. Компенсацията за електронния център за обмяна на документи и заплащането за услугата е много малко в сравнение с ефекта, който се получава при партньорите: увеличава се ефективността на работата, отстраняване на грешки и повторно въвеждане на един и същи документ, значително намаление на разходите и наличие на актуална информация, необходима за вземането на важни решения.