ECOD Eltrade » За услугата » Качество

Качество

КАЧЕСТВО НА ОБСЛУЖВАНЕ

Като партньор на ComArch - оператор на услугата електронен обмен на данни (EDI), ние гарантираме високо качество на предлаганите услуги.

Съвместно с Вас определяме отделните качествени параметри и техните стойности. Параметрите за качество и техните стойности се фиксират в специален договор (SLA).

Стандартни параметри за качество на услугите:

Параметър
Описание
Стойности
Време за отговор
на системата
Времето за изпълнение на процедурата при стартиране. Този параметър се използва в случай, че се използва платформата през Интернет.
По-малко от
15 секунди
Работно време
на платформата
Период от време, през който потребителя може да работи с платформата.
Повече от
100 % / месец
Работно времена на отдела Техническа поддръжка
Период от време, по време на който потребителите могат да се обръщат към експертите от Отдела Техническа поддръжка за консултация.
24х7
Време на недостъпност
на услугата
Най-дългият възможен период на неизправна работа на платформата, по време на който потребителите не могат да използват пълноценно услугата.
По-малко от 12 часа / месец
Период за отстраняване
на грешки
Най-дългият възможен период от време, през който се отстраняват грешки по време на функциониране на услугата.
По-малко от
4 часа