ECOD Eltrade » За услугата » Стандарти

Стандарти

СТАНДАРТИ НА ECOD


Платформата Eлектронен Център за Обмен на Документи ECOD може да обработва документи от всякакъв стандартен формат. Този, който изпраща документи ги въвежда в ECOD във формат от собствената си ERP система, а получателя получава документите във формата на своята информационната система.
Стандартите са необходима част от електронната обмяна на документи. Компаниите дори и да работят с идентични типове документи,  използват различни информационни системи, тогава при необходимост да се обменят документи между двамата партньори възниква потребност от намирането на съвместен начин за обмяна на документите. Стандартите са решение на проблема за информационния обмен.
По време на електронната обмяна на документи се използват дванадесет стандарта, но само някои от тях имат по-голяма популярност:

EDIFACT
Стандарт за обмяна на документи за Управление, Търговия и Предаване
(EDIFACT) е стандарт на Обединените Нации разработен от Националната Организация
по Стандартизация (ISO).

EANCOM
Стандарт за обмяна на електронни документи, разработен от Международната Асоциацията EAN на базата на UN/EDIFACT.
EANCOM представлява компактно подмножество на обемен списък от UN/EDIFACT съобщения. Той осигурява точна интерпретация и подробно описание на заявките, което позволява на партньорите да обменят електронни документи по прост, лесен и кратък начин.

ANSI ASC X12
Стандарт за обмяна на електронни документи разработен от Комитета ANSI ASC. ANSI ASC 9American National Standards Institute's Accredited Standards Committee X12) е стандарт одобрен в Съединените Щати за търговски операции(сделки).