ECOD Eltrade » ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ » Търговски въпроси

Търговски въпроси

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ НА ТЕМА: „ТЪРГОВСКИ ВЪПРОСИ”

 • Какво да правите при смяна на собственик или на юридическо лице?


При смяна на собственик е необходимо да позвъните на Телефонният център за обслужване на клиенти COMARCH EDI с консултант и да го информирате за промяна в информацията (име на компания и др.). при смяна на юридическо лице е необходимо да се подпише допълнително споразумение с новото юридическо лице. За тази цел трябва да информирате службата за техническа поддръжка чрез Вашият консултант.

 • Какво Ви предоставя услугата Електронен обмен на документи?


- Автоматичен, защитен и контролиран обмен на информация,
- Спестяване на пари и време: елиминира се повторното въвеждане на документи в системата,
- Елиминиране на грешките и повишаване на точността на взаимодействие: автоматична проверка на данните преди въвеждането им в системата,
- Оптимизиране на складовите наличности: доставчиците получават точна информация за Вашите потребности и необходимите дати за доставка, контрола за предаване на данните се поддържа от логистичния отдел,
- Съкращаване на срока за изпращане на заявка до доставчиците и гарантирано качество на доставка.

 • Какво е COMARCH EDI?


ECOD е универсална платформа за електронен обмен на документи (работи на основата на EDI Електронен обмен на документи). Това е единна среда за предаване и обработка на документи за всички бизнес партньори. ECOD е разработен от компанията ComArch в съответствие с изискванията на ECR. В България услугите на EDI на базата на ECOD се представят от компанията „Елтрейд”.

 • Защо е необходимо да сключваме договор с „Елтрейд”?


Договорът е задължителен, за да можем да Ви предоставяме услугата, а Вие съответно да заплащате за това.

 • Кога, какъв документ можете да обменяте и нови потребители?


Тази информация постоянно се обновява. Предлагаме Ви да посетите страницата ни на сайта с информация за свързването на нови клиенти и внедряването на нови типове документи на адрес: www.ecod-eltrade.com

 • Как да заплатя за услугите COMARCH EDI?


Ние Ви изпращаме пакет от документи. Заплащането за услугите е необходимо да се извърши чрез банката.

 • Какви документи е необходимо да върнем на „Елтрейд”?


Всеки документ, на който стои печат на „ Елтрейд”: сертификат за изпълнените условия и договор подписан от доставчика и печат.

 • Могат ли специалистите от „Елтрейд”да дойдат в нашият офис за да се извършат настройките на програмата и за провеждане на обучението?


В процеса на включване на клиент към услугата COMARCH EDI, компанията „Елтрейд” се задължава да извърши настройките на програмното приложение и да проведе обучение на потребителите на системата по Телефон. Експертите осъществяват включването към системата посредством EDI адаптер към системата 1С версия 7.7.
    Задължително ли е да заплащаме за услугата предварително?

Задължително е! Заплащането се разпределя на определени количества месечно в съответствие с количеството обработени документи месечно чрез системата COMARCH EDI.

 • Задължително ли е да преминем към електронна обмяна на документи с нашите търговци?Преходът на електронна обмяна на данни за момента не е фиксиран законодателно, за това се явява необходимо условие при взаимодействието с търговците. Много от доставчиците в Европа, отказали се от EDI в началния етап, загубили част от пазара и търговците отказали да работят с тях.

Защо „Елтрейд”, а не търговците уведомяват доставчиците при необходимост от преход към електронна обмяна на документи?

Търговците са заинтересувани от това, колкото се може повече доставчици да използват електронния обмен на документи – повече партньори, по-добър ефект от внедряването на технологията. „ Елтрейд” в своята дейност се стреми да зачита интересите на своите клиенти – именно поради тази причина компанията прави всичко възможно да убеди доставчиците на търговците в ефективността на EDI приложението. Много от търговците сами уведомяват своите доставчици за необходимостта от прехода към EDI в достатъчно строга форма. Други търговци просто прекратяват своите отношения с доставчици, които не желаят да преминат към използването на EDI приложението. От своя страна, „Елтрейд” се стреми да убеди доставчиците да се възползват от преимуществата на технологията и да избегнат възможните конфликти с търговците.

 • Защо ние (доставчиците) плащаме на компанията „Елтрейд”, а не търговците?


Оператор на услугата електронен обмен на документи се явява компанията „Елтрейд” – именно тя обезпечава включването към системата, инсталирането й и гарантира безотказната й работа. Включването към системата COMARCH EDI се осъществява по outsourcing модели и търговците се явяват купувачи на услугата, така както и доставчиците.

 • Защо ние (доставчиците) сме длъжни да плащаме за услугата електронен обмен на документи, а не търговците?


Електронният обмен на документи е благоприятен не само за търговците, а също така и за доставчиците. COMARCH EDI позволява на доставчиците намали значително ръчните операции и да намали до 20% количеството на персонала, включено в обработката на документите. Според статистиката, около 25% от фактурите, търговеца ги връща на доставчика поради допуснати грешки. Технологията EDI позволява на доставчика да забави или да задържи заплащането поради невярно съдържание на документите. Опитът на доставчика, получен при използването на EDI е от стратегическа важност за мнението на търговците. Търговеца с лекота би закупил стока от технически напреднал доставчик и добре ще помисли преди да отиде при друг доставчик. В този случай търговеца ще трябва отново да убеждава новия доставчик да премине към използването на EDI.

 • Защо сме длъжни да заплащаме за документите, които сме изпратили до момента на сключване на договора?


Ние извършваме всички технически връзки и всички необходими настройки за Вашата работа в системата COMARCH EDI в съответствие с договора, сключен с търговската верига.