ECOD Eltrade » ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ » Технически въпроси

Технически въпроси

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ НА ТЕМА: „ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ”

  • Какво е ActiveX и XML?


ActiveX е разработена Microsoft технология, предназначена за предоставяне на достъп към Windows-приложения през Интернет. Компонентите на ActiveX, се използват при създаването на Web-ориентирани OLAP-приложения, като основно се използват в Интранет, свързани с безопасността. Технологията ActiveX е базирана на технологията Microsoft COM (Component Object Model), позволяваща създаване и използване програмни компоненти, предоставящи различни услуги на други приложения, компоненти и операционни системи. Използването на ActiveX позволява създаването на приложения, събрани от готови приложения от елементи за управление на ActiveX. Елементите за управление на ActiveX притежават уникален идентификатор GUID и са регистрирани в регистъра. На основание на тези записи може да се осъществи търсене на местоположението на файл с разширение *.ocx, съдържащ реализацията му.

XML (eXtensible Markup Language) – стандарт за оформление на различни документи, включително и Web-страници. Уникалността на XML се състои в неговата неограничена разширяемост благодарение на точната структура от данни и др.

  • Какво е EDI Connector?


COMARCH EDI Connector е софтуер, който се инсталира на компютъра на клиент при включване към платформата COMARCH EDI при варианта COMARCH EDI.Среден пакет. EDI Connector осигурява обмяната на документи между информационната система на клиента (Oracle E-Business Suite, Microsoft Axapta, etc.) и процесора в центъра на оператора, където се извършва обработката им. При използването на приложението отпада необходимостта от ръчно въвеждане на документи или получаването им чрез web-страници.

  • Какво е GLN?


Глобален идентификационен номер GLN (Global identification number) е международен код, прилаган в системата за електронен обмен на данни и електронната търговия. GLN е въведен в действие от асоциацията за стандарти EAN International (General EAN/UCC Specifications). GLN представлява 13 разреден цифров код (номер) предназначен за точно и кратко обозначаване или идентификация на юридически лица, функционални подразделения и физически обекти.

GLN се използва при:
- Електронния обмен на данни - EDI (Electronic Data Interchange) за отбелязване на изпращача и получателя на електронното съобщение, а също така и страни участващи в електронната обмяна: купувачите, продавачите, превозвача и т.н.,
- Логистичните и транспортни операции за обозначаване на физически обекти и адреси,
- В областта на кодирането GLN е незаменим при използване на символики EAN-128 съвместно с стандартите идентифициращи приложения - Application Identifiers (AI.)
- Електронна търговия.

Номера GLN се дава на членовете на асоциацията EAN България (GS1), която потвърждава верността на съществуващия сертификат с съответната информация за предприятието в базата данни на Асоциацията.

  • Какво е UNISCAN (GS1)?


Асоциация автоматична идентификация UNISCAN / EAN България е действаща на територията на Република България доброволна нетърговска не правителствена организация, състояща се от членове на предприятия, използващи стандарти за стокови номерации и кодирания EAN International.
EAN International съвместно с UCC (Uniform Code Council – Национална организация EAN в USA) управляват международната многоотраслова система за стандарти EAN•UCC за стокови номерации и кодиране, позволявайки да се идентифицират и предават данните за стоки, услуги, предприятия транспортни единици и др. В настоящия момент около милион компании в 133 страни използват стандарти EAN•UCC в ежедневната си работа асоциацията за автоматична идентификация UNISCAN / EAN България като член на EAN International се явява единствена организация за кодиране на стоки – представител на International на територията на Република България.

  • Какво е интеграция със системата COMARCH EDI?


Интеграцията на COMARCH EDI с действащата IT-инфраструктура на компанията осъществява повишена активност на работата с платформата. Интеграцията създава кумулативен ефект.Обичайният трансфер на данни позволява да се спестят ръчните операции, необходимо е данните да бъдат въведени в информационната система,преминавайки през функции за контрол и тогава се генерира документа. „Елтрейд” има опит в интегрирането на платформата COMARCH EDI със системи SAP/R3, Microsoft Axapta, Microsoft Navision и други.

  • Какви отговорности поема COMARCH EDI за безопасност и конфиденциална информация?


COMARCH EDI гарантира безопасност и конфиденциална информация при изпращането на информация. Това се осигурява чрез непрекъснато наблюдение на системите и на процесорния център, където се намира инфраструктурата на COMARCH EDI платформата. Не е възможно проникването на не упълномощено лице в системата.

  • Какви настройки за софтуера са необходими за да се започне работата със системата COMARCH EDI?


1. Необходимо е да инсталирате следните програми (необходимите компоненти можете да свалите от тук):
§ Microsoft High Encryption Pack – система за кодиране с 128- битов ключ към Интернет Браузъра,
§ Компонент MS XML 3.0 или по-нова версия,
§ Visual Basic Machine.
2. В настройките на Интернет Експлорера трябва ад разрешите работата с компонента ActiveX.

  • Колко безопасна е системата?


Инфраструктурата COMARCH EDI се намира в специален процесорен център. Такова решение гарантира надеждност, безопасност и непрекъсваеми операции по време на връзката.

- Съвременен мощен UPS и електрогенератори осигуряват непрекъсваеми операции на електроснабдяването на процесорния център,
- Постоянно наблюдение на системите за електроснабдяването в режим 24 часа, 7 дни в седмицата;система за известяване и различни сигнални механизми,
- В процесорният център се извършва непрекъснато наблюдение на работата на компютърното оборудване и мрежата. Гарантира се незабавно oткриване на не авторизиран достъп в системата,
- Специализирани софтуер и хардуер и група от високо квалифицирани експерти се грижат за безопасността на данните,
- Сградата е с постоянна охрана.