КАКВИ ВИДОВЕ ДОКУМЕНТИ СЕ ИЗПОЛЗВАТ В

ЕЛЕКТРОННИЯ ОБМЕН

Понастоящем се предава огромно количество електронни документи от различен тип. В допълнение съществуват и специални организации, които са създали стандарти за най-често използваните видове документи, за да опростят сътрудничеството между партньорите. Една от тези организации е EANCOM, която е определила стандарт за около 50 различни вида документи. Ето кои са най-често използвани видове електронни документи:

PRICAT – Ценови каталог

Електронно съобщение, съдържащо пълен или частичен списък на стоките и тяхното подробно описание.

ORDERS – Поръчка за доставка

Поръчка за доставка е електронно съобщение, изпратено от клиента към доставчика, което съдържа списък на поръчаните стоки (услуги), както и количество, цени, дати на доставка и адреси.

ORDRSP – Потвърждение на поръчка

Електронно съобщение, използвано от доставчика за потвърждаване на доставката на даден артикул или информиране за неизпращане.

DESADV – Стокова разписка

Електронно съобщение, съдържащо точни данни за съдържанието на партида от продукти, което се изпраща до бизнес-партньор едновременно с действителната доставка на товара или преди това.

RECADV – Протокол за разлика/доставка

Електронно известие за приети продукти. След приемането на стоките може автоматично да се създаде съобщение. Документът съдържа информация за действително приетите продукти (може да се посочи и причина за отказ да бъдат приети).

DELNOT – Уведомление за доставка

Уведомлението за доставка предоставят информация за изпратените продукти на бизнес партньорите.

RETANN – Съобщение за рекламации

Съобщението за рекламации се изпраща от бизнес партньора, като уведомява за стоките, които подлежът на въщане към доставчика, поради някаква причина.

INSDES – Инструкция за доставка

Електронно съобщение, съдържащо подробна информация относно параметрите на доставка: място, количество стоки, дата и т.н.

INVOIC – Фактура

Електронна фактура, изпратена от доставчик на стоки или услуги. Електронно съобщение от този тип съдържа банкови данни за бизнес партньора, номера и дати на поръчка и уведомление за доставка, наименование на продукта, неговата цена, обща сума на документа и т.н.

COMDIS – Оспорване на фактура

Електронно съобщение, използвано, ако документът INVOICE (фактура), представен от доставчика на стоки или услуги, съдържа грешки, напр. грешен ДДС номер, променена цена на стоките и т.н.

COACSU – Търговско обобщение

Обобщение на търговските сметки между счетоводните отдели на бизнес партньорите, включително счетоводния отдел на търговска верига и нейните доставчици.

INVRPT – Отчет за складова наличност

Електронно съобщение, което съдържа информацията за стоките от конкретни запаси, останали в определен магазин или склад. Този документ позволява да се контролира състоянието на склада и е насочен към проследяване на движението на стоки в рамките на компанията и складовете.

SLSRPT – Отчет за продажбите

Електронно съобщение, което съдържа информацията за стоките от конкретни запаси, продадени от определен магазин или склад. Този вид документ позволява да се наблюдават продажбите на стоки, да се контролират запасите, да се контролира възможността за планиране на доставките на стоки (VMI) и да се оптимизират навреме наличностите.

PARTIN – Информация за партньорите

Електронно съобщение, съдържащо подробна информация за вашия бизнес партньор, като: уникален идентификационен номер, физически и юридически адреси, ДДС номер, телефонни номера и други