КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕЛЕКТРОННИЯТ ОБМЕН НА ДАННИ НА COMARCH

Comarch EDI е базирана в облак B2B платформа, която осигурява динамичен и надежден обмен на данни между търговски партньори. Продуктът подобрява значително ефективността на бизнеса и е напълно съобразен с най-новите международни стандарти и регулаторни изисквания.

Платформата осигурява обмен на десетки електронни съобщения в различни формати и е широко призната като изключително практичен и рентабилен ИТ продукт. Интегрира се безпроблемно със собствените ИТ системи на компаниите. Може да бъде внедрен и като уеб-базирано EDI решение. Независимо от модела, който изберете, получавате ефективни инструменти за управление на целия цикъл на продажбите, от поръчката до доставката и реалното плащане.

Благодарение на блокчейн технологията, проследимостта и машинното самообучение (machine learning), Comarch EDI гарантира, че вашите операции по веригата за доставка винаги ще бъдат оптимизирани за постигане на високи бизнес резултати.

Платформата е проектирана от Comarch в съответствие с изискванията на ECR (Efficient Consumer Response) – стратегия за повишаване нивото на услугите за потребителите чрез тясно сътрудничество между търговците на дребно, търговците на едро и производителите.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА СИСТЕМАТА

Обединявайки над  130 000 компании от всякакъв мащаб  – от 45 различни държави, които обменят приблизително 650 милиона документа всяка година, Comarch EDI Network позволява  динамично и сигурно предаване на данни между бизнес партньори. Мрежата включва  цялостни решения за анализи, наблюдение, архивиране и синхронизиране на данни

Comarch EDI е базирано на облак решение, което може лесно да бъде интегрирано във вашата компания. То ви позволява значително да намалите оперативните разходи и да постигнете бърза възвръщаемост на инвестицията си.

Платформата работи на базата на EDI технологията (Електронен обмен на данни) – единна среда за предаване и обработване на търговски електронни документи за всички бизнес партньори.

Като част от платформата Comarch EDI, ние гарантираме цялостно обслужване на процесите по цялата верига на доставки:

Обмен на данни (DATA EXCHANGE/ONLINE DISTRIBUTION) – стартиране на електронен обмен на данни с всеки партньор, независимо от степента на неговото технологично развитие.

Каталог на продуктите – позволява управление на данните за стоковите артикули, като и представяне на тези данни на вашите партньори и изпълнители.

От покупката до плащането (PURCHASE-to-PAY) – интегриран подход за комуникация с партньорите, който започва с поръчката, продължава с уведомлението за експедиция и приемането на стоките, завършвайки с издаването на електронна фактура.

Управление по веригата на доставки (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT) – ефективно сътрудничество с различни доставчици на логистични услуги, без да се налага всеки път интеграция.

E-INVOICING – размяна на електронни фактури в съответствие със законовите изисквания на всички бизнес партньори.

Финансиране по веригата на доставки – ускоряване на плащанията в брой и проследяване на състоянието на фактурите от момента на тяхното издаване до края на процеса

E-COMMERCE – B2B и В2C многоканално решение за оптимизация на продажбите, което позволява на производителите да използват електронната комуникация в общуването си със своите контрагенти.

Интеграционни услуги – способността за ефективно взаимодействие между различни информационни системи, което осигурява непрекъснат и бърз достъп до важна информация.

ЗАПОЧНЕТЕ ДА ТРАНСФОРМИРАТЕ СВОЯ ОБЕМ НА ДОКУМЕНТИ, КАТО РАЗЧИТАТЕ НА НАШАТА ПОДДРЪЖКА
ПРОГРАМА ЗА АДАПТАЦИЯ И ОРИЕНТАЦИЯ

Цялостно управление на процеса на интеграция и комуникация с бизнес партньори, извършено от специалисти на “Елтрейд” в съответствие с приетия график.

ПОДДРЪЖКА

Опитният ни екип предоставя практическа поддръжка, като същевременно осигурява най-високо качество на услугите.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

 

Центърът за обслужване на клиенти на “Елтрейд” контролира всеки етап от процеса на внедряване – инициирането, подготовката, изпълнението и финализирането.