КАК ДА СЕ СВЪРЖА С EDI

Има два основни метода за свързване с платформата Comarch EDI:
1. Уеб-приложение

Comarch EDI Web е уеб-базирано приложение за управление на електронни документи (получаване на електронни документи, генериране на отговори, предаване и др.). Единственото изискване е компютър с интернет и уеб достъп. Оптимално решение за малък брой документи.

Възможности на уеб-приложението Comarch EDI:

Бърза връзка и лесен достъп до приложението.
Персонализиран акаунт за всеки отделен потребител.
Връзката не изисква ангажимент на ИТ отдел.
Безопасен пренос на данни: потребителско име и парола, криптиране на данни с 128-битов ключ, SSL протокол.
Известия за получаване на документ на определена електронна поща.
Бързо търсене и преглеждане на документи в лесен за четене формат.
Отпечатване на документи.
Записване на документи на твърд диск като XML, PDF, EXCEL файлове.
Мониторинг на статусите при обработка на документи.

2. Интегрирана връзка

Интегрираната връзка позволява работа с документи, както тя се е извършвала в счетоводната система, но в същото време напълно автоматизира циркулацията на електронни документи, „персонализира“ системата в необходимия формат и прилага познат метод за трансфер на данни (транспортен протокол).

В рамките на интегрираната връзка можете да изберете:

1. Формат от следните електронни съобщения: XML, EDIFACT, Flat File, IDOC, други.
2. Връзка чрез транспортен протокол: HTTPS – web-service, FTP, FTP/VPN, AS2, други.

Ако интегрираната връзка е избрана чрез уеб сървиз (WS), можем да предоставим Comarch EDI Connector – софтуер, който позволява автоматично да се обменят електронни документи в определен формат между интерфейса на вътрешната система на клиента и платформата COMARCH EDI. Всеки потребител на софтуер получава документация, която съдържа спецификации на файла и инструкция за настройка на софтуера. Удобен е за среден документооборот.

Възможности на софтуера Comarch EDI Connector:

Лесен за инсталиране.
Интеграцията на счетоводната система на клиента (ERP) с платформата Comarch EDI позволява на потребителите да обработват документи по начин, по който вече са свикнали.
Автоматично прехвърляне и получаване на документи по график.
Сигурното предаване е гарантирано благодарение на използването на SSL протокол и 128-битово криптиране.
Разрешава ръчно прехвърляне и получаване на електронни документи.
Най-удобно при работа със среден брой документи.
Достъп до уеб акаунт на Comarch EDI.

Как да изберем метод за свързване с COMARCH EDI?

Изборът на метод за свързване изисква отчитане на нивото на развитие на ИТ на предприятието и използването на електронен обмен на документи. Отговорите на следните въпроси могат да помогнат за избора на най-оптималния метод за връзка с платформата Comarch EDI:

Как искаме да работим с документи (чрез уеб-браузър, в счетоводната програма)?
Колко документа (на месец) се обменят с партньори?
Можем ли да включим IT специалист?

В зависимост от отговорите на тези въпроси, платформата Comarch EDI предлага няколко начина за свързване:

1. Comarch EDI Web, приложение за управление на електронни документи, което е подходящо за вас, в случай че:
обработвате документите, получени в уеб приложението и изпращате насрещни такива;
обменяте малък брой документи на месец с партньори;
не можете да включите ИТ специалист.

2. Интегрирана връзка с използването на Comarch EDI Connector (HTTPS протокол) е подходяща за вас, в случай че:
искате да работите с документи във вашата счетоводна система, но процесът по обработка на електронните документи чрез платформата Comarch EDI да се автомаризира;
обменяте малък/ среден брой документи на месец с вашите партньори;
можете да включите ИТ специалист за еднократна инсталация на софтуер.

3. Интегрирана връзка с използването на други транспортни протоколи FTP, FTP / VPN, AS2 – този метод на връзка за автоматичен обмен на електронни документи е подходяща за вас, в случай че:
работите с документи в складово-счетоводна система, докато платформата трябва да се използва за автоматичен обмен на документи;
обменяте голям брой документи на месец със своите партньори;
можете да включите ИТ специалист за конфигуриране на интегрирана връзка с платформата Comarch EDI.