КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА ПЛАТФОРМАТА

COMARCH EDI

Основното предимство на EDI технологията е възможността за бързо и точно предаване/обмяна на документи между бизнес партньори, което позволява да се подобри документооборотът на компанията. Освен това оптимизирането на управлението на документацията пряко влияе върху ефективността на работа на другите отдели – например “Логистика”, “Счетоводство” и други.

Въвеждането на EDI технологията позволява да се оптимизират вътрешнофирмените бизнес процеси и връзките с доставчиците. Електронният обмен на данни е предпоставка стоките да се движат по-бързо по веригата производител – търговец – купувач. Колкото по-бързо е това движение, толкова по-голяма печалба се постига на единица капитал. Използването на EDI гарантира по-надежден и сигурен път на търговската информация от една компания до нейните търговски партньори и обратно.

КАКВО ПЕЧЕЛИТЕ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ EDI