ВХОД

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

КОИ СА COMARCH?2021-08-02T13:32:51+03:00

ComArch е световен разработчик и доставчик на ИТ бизнес решения, използвани за цялостно обслужване на клиентите, оптимизиране на оперативната дейност и бизнес процесите. Основното предимство на базираната в Краков, Полша, компания е дълбокото секторно познание, което предаваме на нашите клиенти чрез интегрирани информационни системи.

Comarch предлага решения за ключови сектори на икономиката, като: телекомуникации, финанси, фармацевтични продукти, горивна промишленост, търговия, както и за сектора на малките и средните предприятия. Линията от продукти, предлагани от Comarch, включва ERP-класови системи, финансови и счетоводни системи, CRM системи и програми за лоялност, системи за електронен обмен на документи, Business Intelligence системи и др.

Comarch е водеща ИТ компания в Централна и Източна Европа, както и водещ доставчик на EDI услуги в Полша.

КАКВО Е ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ДАННИ (EDI)?2021-08-02T13:33:19+03:00

Има много дефиниции, които описват концепцията EDI (Electronic Data Interchange) както в широк, така и в по-тесен смисъл. Електронният обмен на данни е предназначен основно за обмен на търговски и финансови документи в електронен формат между бизнес партньорите чрез комуникационен софтуер и комуникационна верига.

Технологията EDI се използва главно за бърз, безопасен и правилен обмен на необходимите данни, както и за намаляване на влиянието на човешкия фактор в процеса на обработка на документи, което от своя страна оказва положително въздействие върху качеството на предаваната информация.

Този подход към обмена на данни позволява значително оптимизиране на документооборота и бизнес процесите на компанията.

КАКВИ ПОЛЗИ НОСИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ДАННИ (EDI)?2021-08-02T13:33:37+03:00

Основно предимство на EDI технологията е възможността за бързо и точно прехвърляне на документи между бизнес партньори, което позволява да се подобри процесът на документооборот на компанията. Оптимизирането на управлението на документацията пряко влияе върху ефективността на работата на другите отдели (напр. логистика, счетоводство). По-долу са представени някои ползи, които изпълнението на проекта EDI може да донесе:

Автоматизация на документооборота:

 • Увеличаване на автоматичната обработка на документи.

Изключване на ръчната работа:

 • Предотвратяване на грешки в документите на най-високо ниво.
 • Правилно попълнени документи.
 • Спестяване на време, свързано с корекции и идентифициране на грешки.

Автоматично създаване на обратни документи:

 • Например автоматично потвърждение на поръчката.
 • Оптимизация на работата, спестяване на време.

Оптимизация на логистиката:

 • Бърз трансфер на документи.
 • Значително намаляване на грешките в документите.
 • Оптимално планиране на доставките.

Оптимизация на наличностите:

 • Бързо получаване на точна информация от партньорите.

Подобрено сътрудничество с бизнес партньорите:

 • Бърз и сигурен обмен на информация.
 • Незабавен отговор на нуждите на партньорската страна.
 • Възможност за по-нататъшно развитие на проекта.
КАКВА Е РОЛЯТА НА EDI ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГАТА?2021-08-02T13:33:48+03:00

Доставчикът на EDI услуги предоставя всички необходими инструменти за обмен на електронни документи между партньорите и осигурява необходимата инфраструктура за обработка на електронните документи.

Доставчикът контролира целия процес на предаване и обработка на документи, следи статуса на електронните документи (изпратени, получени, прочетени и т.н.) и информира за определени събития, ако е необходимо.

Доставчикът трябва да осигури точна и навременна доставка на електронните документи от един партньор на друг, като гарантира безопасността, поверителността и достоверността на предадената информация.

МОЖЕШ ЛИ ДА ВЪВЕДЕШ ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ДАННИ БЕЗ EDI ДОСТАВЧИК?2021-08-02T13:34:02+03:00

Разбира се, можете да действате като доставчик и да се опитвате да създадете и внедрите EDI самостоятелно. Например, можете да създадете система за приемане, обработка, проверка и предаване на електронни документи; да осугурите постоянен контрол и мониторинг на ситемата, да създавате режими на работа за всеки бизнес партньор (трябва да имате предвид, че всеки ваш партньор ще работи с различни формати на съобщения, различни видове документи, по различни комуникационни канали). За да постигнете гореспоменатите цели, имате нужда от помощ не само от целия ИТ отдел, но и от цялостна инфраструктура, за да осигурите безупречна работа. Тези значителни финансови, трудови и други разходи обаче не могат да компенсират тяхната цел.

Международната компания Comarch, доставчик на EDI услуги, осигурява всички гореспоменати дейности на професионално ниво. Използвайки услугите на доставчик на EDI, вие обменяте необходимите електронни документи с вашите партньори, фокусирайки се върху собствения си бизнес и сте уверени в качеството на услугите и опита, който сте придобили чрез доставчика на EDI.

КАКВИ ВИДОВЕ ДОУМЕНТИ СЕ ИЗПОЛЗВАТ В ЕЛЕКТРОННИЯ ОБМЕН?2021-08-02T13:34:19+03:00

Понастоящем в света се предава огромно количество електронни документи от различен тип. В допълнение съществуват и специални организации, които са създали стандарти за най-често използваните видове документи, за да опростят сътрудничеството между партньорите. Една от тези организации е EANCOM, която е определила стандарт за около 50 различни вида документи.

Кои са най-често използвани видове електронни документи:

PRICAT – Ценови каталог

Електронно съобщение, съдържащо пълен или частичен списък на стоките и тяхното подробно описание.

ORDERS – Поръчка за доставка

Поръчка за доставка е електронно съобщение, изпратено от клиента към доставчика, което съдържа списък на поръчаните стоки (услуги), както и количество, цени, дати на доставка и адреси.

ORDRSP – Потвърждение на поръчка

Електронно съобщение, използвано от доставчика за потвърждаване на доставката на даден артикул или информиране за неизпращане.

DESADV – Стокова разписка

Електронно съобщение, съдържащо точни данни за съдържанието на партида от продукти, което се изпраща до бизнес-партньор едновременно с действителната доставка на товара или преди това.

RECADV – Протокол за разлика/доставка

Електронно известие за приети продукти. След приемането на стоките може автоматично да се създаде съобщение. Документът съдържа информация за действително приетите продукти (може да се посочи и причина за отказ да бъдат приети).

DELNOT – Уведомление за доставка

Уведомлението за доставка предоставят информация за изпратените продукти на бизнес партньорите.

RETANN – Съобщение за рекламации

Съобщението за рекламации се изпраща от бизнес партньора, като уведомява за стоките, които подлежът на въщане към доставчика, поради някаква причина.

INSDES – Инструкция за доставка

Електронно съобщение, съдържащо подробна информация относно параметрите на доставка: място, количество стоки, дата и т.н.

INVOIC – Фактура

Електронна фактура, изпратена от доставчик на стоки или услуги за одобрение на крайната цена. Електронно съобщение от този тип съдържа банкови данни за бизнес партньора, номера и дати на поръчка и уведомление за доставка, наименование на продукта, неговата цена, обща сума на документа и т.н.

COMDIS – Оспорване на фактура

Електронно съобщение, използвано, ако документът INVOICE (фактура), представен от доставчика на стоки или услуги, съдържа грешки, напр. грешен ДДС номер, променена цена на стоките и т.н.

COACSU – Търговско обобщение

Обобщение на търговските сметки между счетоводните отдели на бизнес партньорите, включително счетоводния отдел на търговска верига и нейните доставчици.

INVRPT – Отчет за складова наличност

Електронно съобщение, което съдържа информацията за стоките от конкретни запаси, останали в определен магазин или склад. Този документ позволява да се контролира състоянието на склада и е насочен към проследяване на движението на стоки в рамките на компанията и складовете.

SLSRPT – Отчет за продажбите

Електронно съобщение, което съдържа информацията за стоките от конкретни запаси, продадени от определен магазин или склад. Този вид документ позволява да се наблюдават продажбите на стоки, да се контролират запасите, да се контролира възможността за планиране на доставките на стоки (VMI) и да се оптимизират навреме наличностите.

PARTIN – Информация за партньорите

Електронно съобщение, съдържащо подробна информация за вашия бизнес партньор, като: уникален идентификационен номер, физически и юридически адреси, ДДС номер, телефонни номера и други.

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЛИ Е ЕЛЕКТРОННИЯТ ОБМЕН НА ДОКУМЕНТИ?2021-08-02T13:34:31+03:00

Няма строги законови изисквания по отношение на използване на електронен обмен на документи. Днес обаче обменът на електронни документи не е иновация, а неразделна част от успешните бизнес операции, както и едно от конкурентните предимства не само за големия, но и за малкия и средния бизнес. Много от основните участници заявяват, че EDI е единственият начин за сътрудничество с техните партньори, който подобрява и опростява взаимоотношенията между тях.

КАКВО Е GLN НОМЕР?2021-08-02T13:34:43+03:00

Глобален идентификационен номер GLN е международен код, прилаган в системите за електронен обмен на данни и електронна търговия. GLN е въведен в действие от стандарта на GS1 Международна организация (Общи спецификации за EAN / UCC). GLN е 13-цифрен цифров код (номер), използван за точно и кратко определяне (или идентифициране) на юридически лица, функционални подразделения и физически обекти. GLN се използва за:

 • Електронен обмен на данни (EDI) при идентифициране на подателя и получателя на електронни съобщения, както и на други страни, които участват в търговска сделка: купувач, продавач, превозвач и др.
 • При логистични и транспортни операции за идентифициране на физически обекти и получатели. Например, с помощта на GLN номер можете да попълните поле от етикета „Да се изпращат (доставят)“.
 • За бар-кодирането – GLN е от съществено значение за използването на EAN-128 символи заедно със стандартните индентификатори на приложения (AI).
 • В електронната търговия.

GLN номерата се издават само на членовете на GS1, което се признава със съответен сертификат, както и с въвеждане на информацията за предприятието-член в базата данни на Асоциацията.

ЗАЩО СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ GLN НОМЕР?2021-08-02T13:34:55+03:00

GLN номерът осигурява уникална идентификация на всички участници в обмена на електронни документи. GLN номерът е необходим, за да се осигури правилен поток на електронни документи и стоки между бизнес-партньорите, ангажирани с електронния документооборот. Използването на GLN номер е съществено условие за потребителите на EDI.

КАК ДА ПОЛУЧА GLN НОМЕР?2021-08-02T13:35:50+03:00

GLN номер може да получите, като се свържете с GS1. Контакти и допълнителна информация може да намерите на следния електронен адрес: https://www.gs1bg.org/bg/

КАКВА Е COMARCH EDI ПЛАТФОРМАТА И КАКВИ ПРЕДИМСТВА ИМА ТЯ?2021-08-02T13:35:59+03:00

Платформата Comarch EDI е универсална платформа за обмен на търговски електронни документи (работи на базата на EDI технологията – Електронен обмен на данни). Това е единна среда за предаване и обработване на търговски електронни документи за всички бизнес партньори. Тази платформа е проектирана от Comarch в съответствие с изискванията на ECR. Кои са ползите от използването на платформата:

 • Гъвкавост на решенията, базирани на Comarch EDI платформата.
 • Различни сфери на прилагане: от малки и средни предприятия до големи фирми.
 • Удобни методи за свързване, които отговарят на всички изисквания и възможности.
 • Различни направления на разработване на проекти (увеличаване на броя на партньорите, нови видове документи, незадължителни модули).
 • Възможност за внедряване в различни индустрии (търговска верига, производители, логистични оператори).
 • Тази платформа се прилага за реализиране на международни проекти по EDI.
КОЛКО СИГУРНА Е ПЛАТФОРМАТА COMARCH EDI?2021-08-02T13:47:36+03:00

Инфраструктурата на Comarch EDI е разположена в специализирания Comarch Център за данни, който осигурява надеждна, сигурна и непрекъсната работа на всички системи.

 • Най-съвременните и високоефективни UPS и електрически генератори осигуряват непрекъснато захранване на Comarch Център за данни.
 • Системата за електрозахранване се следи 24/7; центърът за данни разполага със система за предупреждение и различни механизми за сигнализиране.
 • Хардуерът и мрежите в обработващия център се следят постоянно. Всяко неразрешено проникване ще бъде незабавно открито.
 • Специализирани софтуерни инструменти и хардуерни компоненти, както и екип от квалифицирани специалисти по сигурността осигуряват целостта на данните.
 • Сградата се охранява денонощно.
КАКВИ СА МЕТОДИТЕ ЗА СВЪРЗВАНЕ КЪМ ПЛАТФОРМАТА COMARCH EDI?2021-08-02T13:38:24+03:00

Има два основни метода за свързване с платформата Comarch EDI:

 1. Уеб-приложение

Comarch EDI Web е уеб-базирано приложение за управление на електронни документи (получаване на електронни документи, генериране на отговори въз основа на получени електронни документи, предаване и др.). Единственото изискване е компютър с интернет и уеб достъп. Оптимално решение за малък брой документи.

Възможности на уеб-приложението Comarch EDI:

 • Бърза връзка и лесен достъп до приложението.
 • Персонализиран акаунт за всеки отделен потребител.
 • Връзката не изисква ангажимент на ИТ отдел.
 • Безопасен пренос на данни: потребителско име и парола, криптиране на данни с 128-битов ключ, SSL протокол.
 • Известия за получаване на документ на определена електронна поща.
 • Бързо търсене и преглеждане на документи в лесен за четене формат.
 • Отпечатване на документи.
 • Записване на документи на твърд диск като XML, PDF, EXCEL файлове.
 • Мониторинг на статусите при обработка на документи.
 1. Интегрирана връзка

Интегрираната връзка позволява работа с документи, както тя се е извършвала преди в счетоводната система, но в същото време напълно автоматизира циркулацията на електронни документи, „персонализира“ системата в необходимия формат и прилага познат метод за трансфер на данни (транспортен протокол).

В рамките на интегрираната връзка можете да изберете:

 1. Формат от следните електронни съобщения: XML, EDIFACT, Flat File, IDOC, друго.
 2. Връзка чрез транспортен протокол: HTTPS – web-service, FTP, FTP/VPN, AS2, друго.

Ако интегрираната връзка е избрана чрез уеб сървиз (WS), Comarch може да предостави Comarch EDI Connector софтуер за автоматичен обмен на данни.

Comarch EDI Connector е софтуер, който позволява автоматично да се обменят електронни документи в определен формат между интерфейса на вътрешната система на клиента и платформата COMARCH EDI. Всеки потребител на софтуер получава документация, която съдържа спецификации на файла и инструкция за настройка на софтуера. Удобен за среден документооборот.

Възможности на софтуера Comarch EDI Connector:

 • Лесен за инсталиране.
 • Интеграцията на счетоводната система на клиента (ERP) с платформата Comarch EDI позволява на потребителите да обработват документи по начин, по който вече са свикнали.
 • Автоматично прехвърляне и получаване на документи по график.
 • Сигурното предаване е гарантирано благодарение на използването на SSL протокол и 128-битово криптиране.
 • Разрешава ръчно прехвърляне и получаване на електронни документи.
 • Най-удобно при работа със среден брой документи.
 • Достъп до уеб акаунт на Comarch EDI.
КАК ДА ИЗБЕРЕМ МЕТОД ЗА СВЪРЗВАНЕ С COMARCH EDI?2021-08-02T13:38:50+03:00

Изборът на метод за свързване изисква отчитане на нивото на развитие на ИТ на предприятието и използването на електронен обмен на документи. Отговорите на следните въпроси могат да помогнат за избора на най-оптималния метод за връзка с платформата Comarch EDI:

 • Как искаме да работим с документи (чрез уеб-браузър, в счетоводната програма)?
 • Колко документа (на месец) се обменят с партньори?
 • Можем ли да включим IT специалист?

В зависимост от отговорите на тези въпроси, платформата Comarch EDI предлага няколко начина за свързване:

 1. Comarch EDI Web, приложение за управление на електронни документи, което е подходящо за вас, в случай че:
 • обработвате документите, получени в уеб приложението и изпращате насрещни такива;
 • обменяте малък брой документи на месец с партньори;
 • не можете да включите ИТ специалист.
 1. Интегрирана връзка с използването на Comarch EDI Connector (HTTPS протокол) – софтуер за автоматичен обмен на електронни документи, който е подходящ за вас, в случай че:
 • искате да работите с документи във вашата счетоводна система, а процесът по обработка на електронните документи чрез платформата Comarch EDI да се автомаризира;
 • обменяте малък/ среден брой документи на месец с вашите партньори;
 • можете да включите ИТ специалист за еднократна инсталация на софтуер.
 1. Интегрирана връзка с използването на други транспортни протоколи FTP, FTP / VPN, AS2 – този метод на връзка за автоматичен обмен на електронни документи е подходяща за вас, в случай че:
 • работите с документи в складово-счетоводна система, докато платформата трябва да се използва за автоматичен обмен на документи;
 • обменяте голям брой документи на месец със своите партньори;
 • можете да включите ИТ специалист за конфигуриране на интегрирана връзка с платформата Comarch EDI.
КАК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ИНТЕГРАЦИЯТА С EDI?2021-08-02T13:39:10+03:00

Внедряването на EDI с помощта на интеграцията отнема малко повече време и усилия, отколкото свързване чрез уеб-приложение, но интеграцията е перфектна възможност за пълноценно използване на предимствата на технологията EDI, която гарантира познатия метод за работа с документи във вашата счетоводна система.

Интеграцията на EDI изисква да направите следното:

 • Определете формата на електронните документи, с които искате да работите.
 • Определете типовете електронни документи, с които искате да работите.
 • Определете спецификацията на електронния документ (понякога той варира за различните търговски вериги).
 • Определете транспортния протокол, който ще използвате за обмен на електронни документи (ако е избран Comarch EDI Connector, достатъчно е да конфигурирате качване/ изтегляне на файлове от/ към необходимите каталози).
 • Участвайте в конфигурирането на транспортен протокол от ваша страна.
 • Конфигурирайте правилно качване/ изтегляне на файлове с последващо предаване чрез избран транспортен протокол.
КАК ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИТЕ КЪМ COMARCH EDI?2021-08-02T13:39:28+03:00

За да се присъедините към голямото семейство на EDI, можете да се свържете с „Елтрейд“ – официален представител на COMARCH EDI за България. Tелефон: +359 (02) 818 909 или имейл: ecod@ecodbg.com

ТРЯБВА ЛИ ИТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЦЕСА НА СВЪРЗВАНЕ КЪМ COMARCH EDI?2021-08-02T13:39:56+03:00

Дали да включите ИТ специалисти за осъществяване на обмен на електронни документи зависи от вашите изисквания за връзка. В случай на свързване чрез уеб-приложението Comarch EDI, то не се изисква такъв специалист. Ако искате да интегрирате вашата счетоводна система, за да осигурите автоматично изтегляне и качване на документи, ще ви е необходима помощ от ИТ специалисти. Нивото на участие на ИТ специалистите ще зависи от типа на счетоводната система, използвана във вашата компания.

КАКВА Е ЦЕНАТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ COMARCH EDI?2021-08-02T13:40:42+03:00

Потърсете ни на телефон: +359 (02) 818 909 или имейл: ecod@ecodbg.com и ние ще Ви предложим най-добрата оферта.

КОЛКО ВРЕМЕ ОТНЕМА ДА СЕ СВЪРЖА КЪМ EDI?2021-08-02T13:41:12+03:00

Продължителността на започване на работа с EDI зависи от броя на партньорите, с които искате да обменяте електронни документи, както и от избрания метод на връзка. Най-бързият метод за започване на работа е свързване чрез уеб-приложението Comarch EDI. Ако търговската верига има съответна информация за включване на доставчик към EDI, такава връзка може да отнеме до 1-2 работни дни.

Ако изберете по-автоматизиран начин за свързване към EDI, то тогава периодът за стартиране е по-дълъг. Например, свързването чрез Comarch EDI Connector средно отнема около 5 работни дни, тъй като изисква участие на IT специалист.

Ако имате някакви въпроси по време на стартиране на проект EDI, моля, свържете се с техническата поддръжка на Comarch EDI: тел.: +359 (02) 818 909.

КАК МОГА ДА НАУЧА С КОИ ПАРТНЬОРИ МОГА ДА ЗАПОЧНА РАБОТА ЧРЕЗ EDI?2021-08-02T13:41:37+03:00

Основните търговски вериги, с които можете да обменяте електронни съобщения са: Кауфланд България, Метро България, Билла България, Фантастико, eBag, Никон, Лидл България, Технополис, Практикер, Баумакс, DM дрогерии, аптеки Медея, аптеки Софармаси, бензиностанции Еко и OMV, LS Retail (Имедио).

Ако не намирате Вашия партньор в списъка, можете да се свържете с нас и ние ще проверим възможността за стартиране на EDI с него.

КАКВО СЛЕДВА ДА НАПРАВЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ДРУГА ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА COMARCH EDI?2021-08-02T13:42:10+03:00

Ако вече сте EDI потребители, единственото, което следва на направите за включване на нова търговска верига е да ни подадете писмено Вашето искане на имейл helpdesk@ecodbg.com. В случай че търговската верига работи с EDI, ние веднага ще направим необходимата релация във Вашия акаунт и ще можете да започнете да обменяте EDI съобщения. Така можем да включваме и други Ваши партньори.

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯ, АКО НЕ МОГА ДА ВЛЯЗА В СИСТЕМАТА ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО СИ ИМЕ И ПАРОЛА?2021-08-02T13:42:38+03:00

Ако сте забравили паролата си или не можете да влезете поради други причини, моля, свържете се с техническата поддръжка на Comarch EDI.

Уверете се, че въвеждате правилен потребителски номер и парола, тъй като след 5 опита в рамките на 30 минути за въвеждане на грешни потребителски данни акаунтът ви ще бъде блокиран за 30 минути и ще бъде отблокиран автоматично. Акаунт, който в рамките на 24 часа има 5 опита за възстановяване или промяна на парола, ще бъде блокиран за 24 часа.

Моля, свържете се със службата за техническа поддръжка на Comarch EDI, за да активирате акаунта на имейл helpdesk@ecodbg.com

КАК СЕ ПРОМЕНЯ ПАРОЛА?2021-08-02T13:42:55+03:00

Моля, отидете на „Настройки“, за да промените паролата си. Изберете опцията „Промяна на парола“ и попълнете полетата за текуща парола, нова парола и потвърждение на нова парола. Можете да промените паролата само при влизане. Ако имате допълнителни въпроси по време на смяна на паролата, моля, свържете се с техническата поддръжка на Comarch EDI на имейл helpdesk@ecodbg.com.

КАК ДА ПОЛУЧАВАМ АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ (МЯСТО НА ДОСТАВКА) НА ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИ?2021-08-20T09:34:54+03:00

Можете да получите актуална информация за обектите (място на доставка) на тъговските вериги като се свържете с техническата поддръжка на Comarch EDI на имейл helpdesk@ecodbg.com

КАК МОГА ДА АКТУАЛИЗИРАМ ПРОДУКТОВИЯ КАТАЛОГ В COMARCH EDI WEB?2021-08-02T13:43:34+03:00

Продуктовият каталог се актуализира в уеб приложението COMARCH EDI в раздела „Нов документ“. В този раздел трябва да бъдат избрани следните параметри: „Получател“, „Тип на документа“, „Релация“. След като изберете необходимите параметри, ще се появят само наличните документи за тази релация. След избиране на необходимата връзка, бутоните „Нов документ“ и „Изпращане на документ като прикачен файл“ ще бъдат активни. В зависимост от избраната опция можете да създадете нов документ със съществуващ шаблон или да изтеглите документ от готов за употреба файл. Ако актуализирате съществуващия каталог на продуктите, докато създавате нов документ, ще ви бъде предложен предишен продуктов каталог, който можете да промените.

КАК ДА КОНФИГУРИРАТЕ ИЗВЕСТИЯТА ПО ИМЕЙЛ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА НОВИ ДОКУМЕНТИ?2021-08-02T13:43:56+03:00

За да конфигурирате получаването на известия по електронната поща в уеб-приложението COMARCH EDI, моля, отидете на раздела „Настройки“. След това изберете опцията „Известия“ и задайте имейл адреса на определен партньор, тип взаимосвързаност за входящи документи. При избор на партньори от списъка в полето „Партньор“ списъкът на взаимовръзките ще бъде ограничен от наличните взаимовръзки за този партньор. Можете да активирате/ деактивирате изпращане на известия по електронна поща само след дефиниране на връзката.

Можете едновременно да изберете/ премахнете отметката от всички имейл адреси с отметката по-горе. Бутонът „Запазване на промените“ за избрана взаимовръзка актуализира данни за този партньор. Адресите на електронната поща в раздела „Данни за контакт“ не се променят и остават идентични за всички взаимовръзки.

За да конфигурирате получаването на известия по електронна поща за нови документи, които получавате с помощта на Web-Service или COMARCH EDI Connector, моля, свържете се със службата за техническа поддръжка на Comarch EDI на телефон: +359 (02) 818 909

КАК ДА КОНФИГУРИРАТЕ НАЙ-УДОБНИЯ МЕТОД ЗА ФИЛТРИРАНЕ НА WEB ДОКУМЕНТИ ЧРЕЗ COMARCH EDI?2021-08-02T13:44:15+03:00

Допълнителният панел за филтриране позволява да се определят и управляват запаметените филтри и колони. Ако изберете опциите „Управление на филтрите“ и „Управление на колоните“, се появява нов прозорец, в който можете да промените настройките на филтрите за търсене и колоните в таблицата с документи.

Прозорецът „Управление на филтрите“ позволява:

 • Промяна на името на съществуващ филтър за търсене
 • Изтриване на съществуващ филтър за търсене
 • Промяна на съществуващ филтър за търсене
 • Създайте нов филтър под ново име на базата на съществуващия
 • Създаване на абсолютно нов филтър под избрано име
 • След като изберете необходимите критерии в секцията „Търсене“ на панела за филтриране и търсене, можете да ги запишете като готов за употреба филтър, като посочите името на нов филтър в секцията „Още“ и посочите дали този филтър ще се използва по подразбиране.

Опцията „Управление на колоните“ позволява:

 • Промяна на името на съществуващ набор от колони
 • Изтриване на съществуващ набор от колони
 • Промяна на съществуващ набор от колони
 • Създайте нов набор от колони под ново име въз основа на съществуващия
 • Създайте абсолютно нов набор от колони под избрано име
 • Задайте набор от колони по подразбиране
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СИНХРОНИЗИРАНЕТО НА ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ С ТЪРГОВСКА ВЕРИГА И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?2021-08-02T13:44:34+03:00

Преди да започнете да обменяте документи с вашите партньори по EDI, трябва да синхронизирате данните за продуктите. Основната цел по време на синхронизирането на данните за продуктите е да се засече дали баркодовете, кодовете на купувачите и кодовете на продавача, отбелязани за определен артикул, съвпадат.

Навременното синхронизиране на основните данни на продуктите ще позволи да се получават електронни документи с коректни данни и да се избегнат грешки при интерпретация на данни за артикули поради несъответствие на кодове в системите на търговските партньори.

Докато въвеждате технологията EDI в своята компания, нашите специалисти ще ви помогнат да координирате действията си.

КАК ДА ПРОВЕРЯ СТАТУСА НА ПОДАДЕН/ ПОЛУЧЕН ДОКУМЕНТ?2021-08-02T13:44:50+03:00

За входящите документи системата предвижда два статуса:

 • Бизнес статус, който се променя автоматично след приключване на възложената му операция. Ако създадете стокова разписка – статусът се променя на „Изпратено“ известие в поръчката. Информацията за статуса на документа се намира в графата „Бизнес статус“.
 • Допълнителен статус, който потребителят присвоява и променя ръчно. Налични са следните статуси: „Прочетено“, „Отпечатано“, „Отменено“, „Затворено“.

Тази информация ще бъде достъпна за насрещната страна (търговска верига), само ако статусът се промени на „Прочетено“. Други статуси са достъпни само за потребителя.

За изходящите документи статусът на обработка се променя автоматично. Действителното състояние на дадена операция се показва в 2 колони в полето „Статус на обработка“ в раздела „Изходящи“:

 • Графично: зелени отметки (в случай на правилна обработка) или червени кръстове (в случай на грешка).
 • Като описание: щракването върху текста за описание на състоянието отваря прозорец с историята на промяната на състоянието на този документ.

Налични са статуси за 3 етапа на обработка:

 • Статус на обработка на документи, преминаващи през системата COMARCH EDI – показва информация дали документът е обработен правилно от системата или е отложен.
 • Транспортно състояние – информира дали документът е доставен на партньор.
 • Статус на приложението – показва информацията от системата на получателя, ако тази информация се изпраща и е налична (например документът е импортиран, взет предвид или отхвърлен).
КАК ДА ДОБАВИТЕ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ КЪМ COMARCH EDI WEB?2021-08-02T13:45:14+03:00

В раздела „Настройки“ изберете опцията „Информация за партньора“, последвана от „Данни за потребителя“ – тук можете да видите и промените данните на вашата компания. Натиснете бутона „Редактиране“ в долния десен ъгъл, за да промените данните. Под таблицата с информация за компанията ще се появи формуляр, в който можете да въведете промени за всички полета. Изключение е полето с ILN / GLN номер – не можете да го промените. За някои полета съществува механизъм за проверка на коректността на данните:

 • ISO код на държавата – можете да въвеждате само букви във формат ZZ (например BG).

Натиснете бутона „Запазване на промените“, за да потвърдите промените. Ако искате да изчистите всички полета, използвайте опцията „Изтриване“. Ако не искате да потвърждавате промените, натиснете бутона „Отказ“.

Не забравяйте, че тези данни трябва да са идентични с данните в системата на търговската верига. В противен случай документите няма да бъдат обработени правилно.

КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА НОВО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ КЪМ ПЛАТФОРМАТА COMARCH EDI?2021-08-02T13:45:32+03:00

За да Ви регистрираме за EDI e необходимо:

 • Да попълните бланка за потвърждение за юридическото лице
 • Да имате GLN номер на Вашата организация
 • Да знаете с кои Ваши партньори ще започвате EDI

Останалото е наша работа!

КАКВО ДА НАПРАВЯ, АКО НЕ НАМЕРЯ ОТГОВОР НА ВЪПРОСА СИ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ?2021-08-02T13:45:56+03:00

В случай, че не откриете отговор на Вашия въпрос, моля да се свържете с „Елтрейд“ на телефон: +359 (02) 818 909 или имейл: ecod@ecodbg.com

Go to Top