Всяка компания е заинтерсувана от ефективен обмен на информация със своите бизнес-партньори по веригата на доставки – като се започне от основната синхронизация на данни, през поръчка на продукти, доставка, физическото получаване, фактурирането и плащанията. Бизнесът зависи от бързото и сигурно движение на информация, което позволява по-ефективно вземане на решения, по-голям контрол върху потока на стоки (проследяемост) и намаляване на разходите. В ерата на глобализацията и бързо променящата се бизнес среда възможността за комуникация с бизнес партньори по света също е много важна.

Comarch B2B Network е облачно базирана платформа, ползваща съвременни технологии, позволяваща автоматизиране на процесите на всеки етап по веригата на доставки, както и последващата процедура за продажба. Обединявайки повече от 130 хил. компании от 45 различни държави, които обменят приблизително 650 милиона документи всяка година, Comarch EDI Network позволява  динамично и сигурно предаване на данни между фирмите и техните бизнес партньори.

Комплексният подход осъществява комуникацията с всички партньори (доставчици, дистрибутори, клиенти, специалисти по логистика или доставчици на услуги) и интеграцията с продуктови, търговски, логистични или финансови данни води до най-добри резултати. Следователно, на компаниите се предоставя бърз и сигурен достъп до надеждни данни, оптимизиране на процесите и намаляване на разходите за обработка на документи.

Как изглежда мрежата

Comarch B2B предоставя поддръжка, която обхваща процесите, свързани с веригата на доставки, а именно обмена на данни, управлението по веригата на доставки, електронната търговия, мобилната търговия, онлайн поддръжката и   управлението на промоциите в търговския процес.