15-годишно сътрудничество на българския пазар отбелязаха „Елтрейд“ и ComArch 

С практическа конференция, посветена на електронния обмен на данни (EDI) в България, “Елтрейд“ отбеляза 15-годишното си партньорство с полската IT компания ComArch, разработчик на услугата за електронен обмен на данни COMARCH EDI, която предлагаме на българския пазар в качеството си на оторизиран партньор.

Представители на над 60 фирми от сектора на търговията и производството бяха запознати с последните новости при обмена на данни по електронен път. Дискутирани бяха международните тенденции в електронното фактуриране, електронния обмен на данни в логистиката и дистрибуцията, както и други полезни ИТ решения за бизнеса.

Томаш Роевски, мениджър „Ключови кленти“ в ComArch, представи полската компания, която оперира на международните пазари на четири континента, с 57 дъщерни компании по цял свят и с над 6500 служители. Създадена като семейна фирма преди 26 години, през 1993 ComArch става публична компания, листната на Варшавската фондова борса. Като глобален доставчик на новаторски софтуерни решения, предназначени да помогнат на предприятията да подобрят ефективността на бизнеса си, компанията устойчиво повишава приходите си от продажби през последните години до 382 млн. долара за 2018 г.

„Вече 15 години предлагаме услугата ComArch EDI на българския пазар в качеството си на оторизиран партньор на ComArch.

Стартирахме през декември 2005 г.

с „Билла България“, а през 2009 г. въведохме електронните фактури в „Метро“, посочи Таня Айданлийска, ръководител на отдел ECOD в „Елтрейд“. Най-новите потребители на услугата са „Максима България“ и eBag , които започват да я използват през миналата година. Така преобладаващата част от големите търговски вериги, вериги аптеки и дрогерии в страната стават клиенти на „Елтрейд“, избирайки платформата EDI, която позволява автоматична обработка и обмен на хиляди документи.

„Чрез услугата ние им осигуряваме лесен достъп до глобална EDI платформа, като чрез Центъра за обслужване на клиенти предлагаме обучение и цялостно управление на EDI проекта според действащите международни стандарти за обмен на информация“, изтъкна Таня Айданлийска. Системата е адаптирана към изискванията на българското законодателство и европейските директиви, като гарантира автентичността на произхода на документите и ненарушимостта на съдържанието чрез криптиране на връзката. Така се осигурява пълна защита на обменената информация.

EDI или обменът на бизнес документи в електронен формат

е автоматизиран процес, който оптимизира бизнес операциите, свързани с B2B комуникациите на фирмите, обясни Анна Василева, мениджър бизнес решения в ComArch. По думите й ползите от използването на Comarch EDI са много. Според проучване сред клиенти на ComArch, реализирано през 2019 г., 83% от компаниите, въвели електронния обмен, са спестили над 50% от административните си разходи. Грешките при документалния обмен са спаднали с 60-70%, а за една шеста от участниците в проучването – със 100%. По-бърза размяна на електронни фактури отчитат 90% от запитаните, като също толкова казват, че логистичните им операции са се ускорили с 50 на сто.

Обединявайки повече от 130 хил. компании от 45 различни държави, които обменят приблизително 650 милиона документи всяка година, Comarch EDI Network позволява  динамично и сигурно предаване на данни между фирмите и техните бизнес партньори. Мрежата включва  цялостни решения за анализи, наблюдение, архивиране и синхронизиране на данни, изтъкна Анна Василева.

По време на втория панел тя представи услугата

Comarch Master Data Management (MDM) –

облачно базирана глобална база данни, която позволява на потребителя да организира процеса на поддържане и обмен на информация с партньорите си. Международно проучване показва, че 80% от обменените данни са грешни, а 87% от американските потребители спират да купуват продукт, за който са получили невярна информация. Проблеми от такъв характер решава платформата Comarch MDM, която елиминира грешките при хаотичната комуникация по електронна поща или на хартия между доставчици и търговци и позволява данните да бъдат валидирани още в началото на процеса. Това дава възможност за споделяне на пълна и актуална информация за продуктите в продуктовите каталози с всички търговски партньори по всяко време.

Таня Гинова от „Кауфланд България“ представи

Ползите от въвеждането на електронния обмен на данни

в търговската верига. Мотивите за реализирането на проекта, посочи тя, са свързани с екологичната политика на компанията и следваната от нея тенденция към дигитализиране и оптимизиране на процесите. По думите й в лицето на „Елтрейд“ търговската верига намира отличен партньор с дългогодишен опит и knowhow, чрез които бързо и ефективно реализира проекта.

Обработката на документите след въвеждането на EDI става много по-бързо, разходите за този процес, както и опасността от грешки значително намаляват. Спестяват се разходи за хартия, отпечатване, куриерски услуги и труда на служителите, които се преориентират към други дейности. Посредством интеграцията със SAP документите автоматично постъпват и се обработват в ERP системата, използвана от „Кауфланд“, благодарение на което доставчиците получават навреме плащанията по фактурите, не се налага връщане на документи към тях поради грешки, а архивирането вместо във физически се извършва в EDI архив, обясни Гинова.

Интересни ИТ инструменти за оптимизиране на продажбите и грижа за клиентите представи Олга Виславних, консултант за пазарите в ЦИЕ и ОНД. За промоционални активности отиват 25% от приходите на компаниите, но едва 15-20% от тях са удовлетворени от резултата, каза лекторът. По данни на Института за оптимизиране на промоциите цели 90% от инвестициите в промоции са с отрицателна възвръщаемост.

Благодарение на модула Trade Promotion Management

на полската компания това предизвикателство пред бизнеса намира своето решение. Инструментът позволява планиране на бюджета и отчитане на ефективността от промоциите, като може да бъде конфигуриран според нуждите на клиента.

На финала двата екипа – домакините от „Елтрейд“ и гостите от ComArch, се събраха за обща снимка, а ръководителят на отдел ECOD Таня Айданлийска разряза юбилейната торта.