Откажете се от хартията сега и работете безопасно и ефективно, съветват експертите на ComАrch и „Елтрейд“

Коронавирусът преобърна начина ни на живот, излагайки глобалната икономика на риск. В тази трудна ситуация устойчивото развитие на всяка една компания освен от собствените й усилия зависи и от поведението на нейните партньори. На този фон трусовете във веригата на доставки, настъпили вледствие предприетите мерки за ограничаване на заразата, изискват специално внимание.

От хартия към електронен обмен

Операциите, които зависят от физически активи като хартия, могат да бъдат изправени пред сериозни проблеми, когато физическото присъствие е затруднено, посочват анализатори от Световния икономически форум в публикация на тема „Веригите за доставки са прекъснати, как да ги направите по-устойчиви“. Те са категорични, че в условията на настоящата пандемия компаниите със силна цифрова инфраструктура се справят с проблемите по веригата на доставки много по-успешно от тези, които не са добре дигитализирани.

Размяната на документи на хартия обаче продължава да заема голям дял от документообмена между организациите, въпреки че води до забавени плащания, повече разходи и ограничен достъп до историята на документите.

Когато използват хартия за генерирането на поръчки, стокови разписки и фактури, някои професионалисти в индустрията не осъзнават, че този остарял подход е рискован, особено от гледна точка на сигурността и поверителността. За да се справят с тези предизвикателства, компаниите трябва да осъзнаят, че реалната стойност се крие в самите данни, не в хартиените документи.

Какво показват фактите обаче? По данни на водещата консултантска компания в областта на електронното фактуриране Billentis общият годишен обмен на фактури в света е 550 милиарда за 2019 г., като едва 10% от тях са изпратени по електронен път. От всички документи на хартия 7,5% са загубени, докато други 3% са попълнени неправилно. Статистиката от последните години показва, че електронните документи за превоз на товари (e-FTD) представляват само 12% от обмена при трансграничния автомобилен транспорт.

Решението – Electronic Data Interchange (EDI)

Електронният обмен на данни е услуга, която компанията производител на фискални устройства и търговски софтуер „Елтрейд“ предлага на българския пазар като оторизиран партньор на полската IT компания ComArch.
Базираната в Краков, Полша, ComArch е глобален доставчик на новаторски софтуерни решения за пазарите на шест континента, като оперира с 57 дъщерни компании и над 6500 служители.

Услугата Comarch EDI или обменът на бизнес документи в електронен формат е автоматизиран процес, който оптимизира бизнес операциите, свързани с b2b комуникациите на фирмите.

Ползите са много. Според проучване сред клиенти на ComArch, реализирано през 2019 г., 83% от компаниите, въвели електронния обмен, са спестили над 50% от административните си разходи. Грешките при документалния обмен са спаднали с 60-70%, а за една шеста от участниците в проучването – със 100%. По-бърза размяна на електронни фактури отчитат 90% от запитаните, като също толкова казват, че логистичните им операции са се ускорили с 50 на сто.

Обединявайки повече от 130 хил. компании от 45 различни държави, които обменят приблизително 650 милиона документи всяка година, Comarch EDI Network позволява динамично и сигурно предаване на данни между фирмите и техните бизнес партньори.

В България „Елтрейд“ започва да предлага услугата Comarch EDI от 2005 г. Първата търговска верига, избрала тази форма за обмен на документи с доставчиците си, е „Билла България“, а през 2009 г. „Елтрейд“ въвежда електронните фактури в „Метро“. От тогава до днес повечето големи търговски вериги, вериги аптеки и дрогерии в страната се доверяват на платформата EDI, която позволява автоматична обработка и обмен на хиляди документи.

„Чрез услугата ние им осигуряваме лесен достъп до глобална EDI платформа, като чрез Центъра за обслужване на клиенти предлагаме обучение и цялостно управление на EDI проекта според действащите международни стандарти за обмен на информация“, казва Таня Айданлийска, ръководител на отдел Comarch EDI в „Елтрейд“. Системата е адаптирана към изискванията на българското законодателство и европейските директиви, като гарантира автентичността на произхода на документите и ненарушимостта на съдържанието чрез криптиране на връзката. Така се осигурява пълна защита на обменената информация.

Според Таня Гинова, мениджър управление на процеси в „Кауфланд България“, главните мотиви за въвеждането на електронния обмен на данни в търговската верига са свързани с екологичната стратегия на компанията и следваната политика за дигитализиране и оптимизиране на процесите. По думите й обработката на документите след въвеждането на EDI става много по-бързо, разходите за този процес, както и опасността от грешки значително намаляват. Спестяват се разходи за хартия, отпечатване, куриерски услуги и труда на служителите, които се преориентират към други дейности. Документите автоматично постъпват и се обработват в ERP системата, използвана от „Кауфланд“, благодарение на което доставчиците получават навреме плащанията по фактурите, не се налага връщане на документи към тях поради грешки, а архивирането вместо във физически се извършва в EDI архив.

В настоящата кризисна ситуация най-малката неефективност води до директни загуби, а работата в застрашаващи здравето условия изисква специални мерки. Затова експертите на „Елтрейд“ и ComАrch съветват – откажете се от хартията сега и работете безопасно и ефективно!

Дигиталната трансформация вече не е опция, тя е наложителна, категорични са и анализаторите на Billentis, които прогнозират, че глобалният пазар за електронно фактуриране ще продължи да расте, достигайки приблизително 18 милиарда евро през 2025 г.